Hemija

 1. Struktura
 2. Talasno-mehanički model atoma
 3. Energetski nivoi, podnivoi i orbitale
 4. Princip izgradnje periodnog sistema elemenata (PSE) i povezanost sa strukturom elektronskog omotača atoma
 5. Energija jonizacije i afinitet prema elektronu
 6. Jonska veza (svojstva jonskih jedinjenja)
 7. Kovalentna veza (svojstva kovalentnih jedinjenja)
 8. Pojam koordinativne veze i vodonična veza ( na primeru H2O)
 9. Mol.Molska masa. Molska zapremina
 10. Proračuni na osnovu mola, molske mase i molske zapremine(zadaci)
 11. Brzina hemijske reakcije .
 12. Hemijska ravnoteža
 13. Uticaj prirode reaktanata konc.,temperature I katalizatora na brzinu h.reak.
 14. Toplotne promene pri hemijskim procesima; egzotermne i endotermne reakcije
 15. Povratne i nepovratne reakcije
 16. Pojam  i podela disperznog sisitema.
 17. Koncentracija rastvora: količinska (molska) koncentracija rastvora (zadaci)
 18. Maseni udeo u procentima (zadaci)
 19. Elektrolitička disocijacija
 20. Elektroliti i neelektroliti
 21. Stepen disocijacije; jaki i slabi elektroliti
 22. Hidridi
 23. Oksidi: podela, dobijanje i svojstva
 24. Kiseline: dobijanje i svojstva
 25. Baze: dobijanje i svojstva
 26. Pojam pH. Indikatori
 27. Jonske reakcije. Neutralizacija
 28. Amfoterna jedinjenja
 29. Soli: podela, dobijanje i svojstva.
 30. Hidroliza soli
 31. Oksidoredukcione reakcije
 32. Elektroliza. Elektrohemijski niz elemenata
 33. Proračuni na osnovu hemijskih jednačina sa čistim supstancama(zadaci)
 34. Proračuni na osnovu hemijskih jedinjenja sa supstancama koje sadrže primese (zadaci)
 35. Vodonik: dobijanje, svojstva i primena
 36. Kiseonik: dobijanje, svojstva i primena
 37. Zajednička svojstva elemenata Ia grupe PSE
 38. Natrijum: dobijanje, svojstva i primena.
 39. Jedinjenja natrijuma

40.Zajednička svojstva elemenata IIa grupe PSE

 1. Kalcijum: dobijanje, svojstva i primena.

 

 

42.Jedinjenja kalcijuma

 1. Zajednička svojstva elemenata IIIa grupe PSE
 2. Aluminijum: dobijanje, svojstva i primena. Jedinjenja aluminijuma

45.Zajednička svojstva elemenata IVa grupe PSE.

46.Ugljenik; alotropske modifikacije ugljenika

 1. Ugljenik: dobijanje, svojstva i primena.
 2. Jedinjenja ugljenika
 3. Zajednička svojstva elemenata Va grupe PSE

50.Azot dobijanje, svojstva i primena.

 1. Fosfor: dobijanje, svojstva i primena.
 2. Jedinjenja azota
 3. Zajednička svojstva elemenata VIa grupe PSE.

54.Sumpor; alotropske modifikacije sumpora

 1. Sumpor: dobijanje, svojstva i primena. Jedinjenja sumpora
 2. Zajednička svojstva elemenata VIIa grupe PSE.
 3. Hlor i jedinjenja
 4. Zajednička svojstva prelaznih elemenata.
 5. Osobine ugljenikovog atoma
 6. Reakcije supstitucije, adicije, eliminacije
 7. Podela organskih jedinjenja

-prema strukturi

-prema funkcionalnoj grupi

 1. Podela ugljovodonika
 2. Homologi niz, alkil radikali, izomerija
 3. Nomenklatura alkana
 4. Dobijanje alkana
 5. Hemijske osobine alkana: halogenizovanje, piroliza, sulfonovanje
 6. Homologi niz, izomerija, nomenklatura alkena
 7. Dobijanje alkena
 8. Hemijske osobine alkena: adicija, polimerizacija, mehanizam rekcije
 9. Homologi red, izomerija, nomenklatura alkina
 10. Dobijanje, hemijske osobine alkina
 11. Struktura benzena, aromatičnost
 12. Homologi niz i nomenklatura aromatičnih ugljovodonika
 13. Hemijske reakcije arena
 14. Alkil- i aril- halogenidi : važniji predstavnici
 15. Podela, fizička svojstva, nomenklatura i dobijanje halogenih derivata ugljovodonika
 16. Podela i nomenklatura alkohola
 17. Monohidroksilni alkoholi, dobijanje i svojstva
 18. Polihidroksilni alkoholi
 19. Nezasićeni alkoholi; aromatični alkoholi
 20. Podela fenola i dobijanje
 21. Hemijska svojstva fenola
 22. Nomenklatura i dobijanje etara
 23. Hemijska svojstva etara
 24. Nomenklatura i dobijanje aldehida i ketona
 25. Fizička i hemijska svojstva aldehida i ketona
 26. Važniji predstavnici aldehida i ketona
 27. Podela i nomenklatura karboksilnih kiselina
 28. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline: dobijanje i nomenklatura

 

 

 

 1. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline – predstavnici i hemijska svojstva
 2. Nezasićene monokarboksilne kiseline: dobijanje i svojstva; akrilna, oleinska,

linolna, linoleinska i cimetna

 1. Zasićene i nezasićene dikarboksilne kiseline: – predstavnici
 2. Aromatične monokarboksilne i dikarboksilne kiseline – predstavnici
 3. Podela, dobijanje i svojstva derivata kiselina; hloridi kiselina
 4. Anhidridi: dobijanje i svojstva
 5. Estri: podela, dobijanje i svojstva
 6. Mehanizam esterifikacije i saponifikacije

98 Amidi: dobijanje i svojstva;

 1. Lipidi – podela
 2. Pojam i dobijanje masti i ulja
 3. Podela ugljenih hidrata;
 4. Monosaharidi: podela, nomenklatura, konfiguracija
 5. Hemijska svojstva monosaharida
 6. Predstavnici disaharida: Maltoza, celobioza ,saharoza, laktoza
 7. Hidroliza saharoze
 8. Polisaharid: skrob, struktura amiloze i amilopektina
 9. Polisaharid celuloza -fizička i hemijska svojstva
 10. Podela i nomenklatura aminokiselina
 11. Dobijanje i svojstva aminokiselina
 12. Podela i struktura proteina
 13. Hemijska svojstva proteina
 14. Hidroliza proteina, bojene reakcije na proteine
 15. Heterociklična jedinjenja sa peto- i šestočlanim prstenom

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s