Tehnologija izrade odeće

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ОДЕЋЕ

Смер: ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ

 1. Карактеристике индустријске производње одеће
 2. Подела процеса производње одеће на фазе рада
 3. Процес рада у кројачници – редослед рада
 4. Припремање материјала за кројење, полагање материјала за кројење
 5. Кројне слике
 6. Преношење кројне слике на наслагу материјала
 7. Кројење наслаге материјала – грубо и фино
 8. Врсте конца. Памучни конац – својства и примена
 9. Својства и примена свиленог, синтетичког и ланеног конца
 10. Подела шиваћих машина
 11. Карактеристике обичне шиваће машине. Саставни делови и механозми машине и њихова функција
 12. Механизам за пренос кретања
 13. Механизам за транспорт материјала при шивењу – доњи транспорт
 14. Горнји транспорт: иглени транспорт, комбиновани транспорт
 15. Технологија пеглања и завршне обраде одеће
 16. Параметри пеглања: температура, притисак, време и влажност
 17. Контрола средстава за рад
 18. Контрола готових производа
 19. Основни појмови о времену израде
 20. Време израде: технолошко и помоћно
 21. Такт групе
 22. Оптерећење радног места