Primena računara

ПРИМЕНА РАЧУНАРА
Смер: ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
1. Покретање програма CorelDRAWE
2. Припремање радног окружења за цртање – формат, јед. мере, размера
3. Цртање линије
4. Глобални преглед слике
5. Постављање помоћних линија и мреже
6. Коришћење и примена боје
7. Извоз цртежа из CorelDRAWE у PDF – формат слике
8. Цртање основних графички елемената – елипсе и круга
9. Цртање основних графички елемената – квадрата и правоугаоника
10. Линија мениа
11. Премештање и ротација објеката
12. Снимање цртежа у датотеку
13. Манипулација објектима – груписање и блок и разлагање
14. Манипулација објектима – поравнање, поништавање и враћање
15. Промена редоследа
16. Промена величине објекта
17. Промена атрибута линија
18. Трансформација објеката
19. Коришћење текста у графичком окружењу
20. Штампање цртежа