Modelovanje odeće

МОДЕЛОВАЊЕ ОДЕЋЕ
Смер: ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ
1. Моделовање и поступак моделовања
2. Шта представља и обухвата конструкција одеће
3. Комплетирање, кројни делови, кројна слика
4. Градирање
5. Анатомија и спољашњи изглед човековог тела
6. Симетрија и пропорционалност људског тела
7. Конструкција кројева – подела
8. Висина узраста
9. Развијеност стаса
10. Деформације тела
11. Стандарди
12. Пиктограм
13. Ознака величина мушке одеће
14. Ознака величина женске одеће
15. Скица и опис модела
16. Главне телесне мере
17. Помоћне ( пропорционалне ) мере
18. Узимање мера за конструкцију одеће
19. Анализа кројне слике
20. Начи обележавање кројних делова